La vida

als ecosistemes 

terrestres

Quan parlem del medi ambient no podem restringir el concepte als espais naturals. Hem de considerar que en aquesta expressió, s’inclouen els aspectes naturals o socioculturals que envolten la vida dels humans. La Conferència d’Educació Ambiental, va establir que «hem de considerar el medi ambient en la seua totalitat, és a dir, en els seus aspectes naturals i en aquells creats per l’home, tecnològics i socials»

És evident que tots aquests factors naturals i socials no són independents, sinó que formen part d’un complex sistema de relacions en el qual qualsevol canvi que incideix en un d’ells repercuteix sobre la resta.

Què és un ecosistema ?

Un ecosistema és un conjunt d’èssers vius que habiten en un lloc determinat i les relacions que estableixen entre ells, així com les característiques físiques del lloc i les relacions entre el medi i els organismes. 

Tots els ecosistemes de la Terra estan relacionats, i tot el seu conjunt rep el nom d‘ecosfera.

Components d’un ecosistema

Biocenosi o comunitat

Conjunt d’èssers vius que habiten en un ecosistema.

Tots els individus de l’ecosistema de la mateixa espècie formen una població. 

Biòtop

És la part física de l’ecosistema, el territori ocupat per la biocenosi, caracteritzat per una sèrie de factors físics, químics i climatològics.

Factors

Factors biòtics

Els factors biòtics són els relacionats amb els éssers vius que habiten en un biòtop i las relacions que s’estableixen entre ells.

Factors abiòtics

Els factors abiòtics són els factors físics i químics que determinen les característiques d’un biòtop: la lluminositat, temperatura, humitat, etc.

Els factors abiòtics que condicionen els ecosistemes terrestres poden ser distints dels que determinen els ecosistemes aquàtics.