Pàgina de contacte

Som un grup d’alumnes de 4t d’ESO de l’institut IES Joan Fuster, Sueca.

Aquesta web té com a finalitat presentar l’estat actual dels escosistemes terrestres, el seu equilibri i el seu desequilibri, els seus problemes deguts a l’acció humana i el que podem fer perquè a la terra també puguen viure les generacions vinents.

Pots contactar-nos ací: info@ecofynity.cat