Possibles solucions

Encara que al planeta hi ha molts problemes ambientals produïts pels humans, encara estem a temps de millorar i d’aconseguir reduir el nostre impacte en la Terra.

Reciclar tots els dies

Aprofitar bé l’aigua

Reduir el consum de carn

Reduir el consum de plàstic

Reutilitzar tots els materials i productes possibles

Utilitzar més la papelera i contenidors

Utilitzar menys envasos de plàstic i més de vidre

No malgastar la llum artificial

Intentar utilitzar energies renovables

Tenir en compte la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar

 

 

Mesures per part de l’ONU

l’ONU ha establert una agenda en la que es recullen diversos aspectes per a combatre els impactes ambientals, entre ells, la vida als ecosistemes terrestres. En aquesta agenda es troben tots els problemes existents en mencionat amb anterioritat.

Gestió de boscos

Detindre la desforació i recuperar boscos.

 

 

 

 

Lluita contra la desertificació

Rehabilitar terres i zones afectades per la sequia.

 

 

 

 

Conservació d'ecosistemes muntanyosos

Proporcionar beneficis per al desenvolupament d’aquestos ecosistemes.

 

 

 

 

Recursos genetics

Promoure el acces adecuadament a els recursos.

 

 

 

 

Plans senseibles al medi ambient

Tenir en compte la contaminació i ajudar amb el reciclatje i altres activitats.

 

 

 

 

Caça furtiva i espècies protegides.

Adoptar mesures per posar fi al tràfic d’animals.

 

 

 

 

Recursos financers.

Augmentar els recursos financers procedents de totes les fonts per a conservar i utilitzar de forma sostenible la biodivesistat i els ecosistemes.

Espècies invasores

Previndre les espècies invasores i reduir els seues efectes en els ecosistemes terrestres.

 

 

 

 

Recursos per a la gestió forestal

Movilitzar recursos per financiar la gestió forestal, en particular la conservació i la reforestació.