Tipus d’ecosistemes

Els ecosistemes terrestres poden agrupar-se en tres zones, que es repeteixen de forma simètrica a ambdós costats de l’equador: càlides, temperades i polars.

Els factors abiòtics més influents en les característiques dels ecositemes terrestres són:

La temperatura mitjana al llarg de l’any i la pluviositat, que és la quantitat de plutja que cau en un lloc en un període de temps determinat.

ECOSISTEMES DE LA ZONA CÀLIDA

Són els ecosistemes situats a la zona compresa entre l’equador i els 30º o 35º de latitud.

Característiques

Es subdivideix en dues zones:

  • Zones tropicals: Entre els 30º i 15º. En aquestes regions es troben els deserts càlids i la sabana.
  • Zones equatorials: Des dels 15º fins a l’equador. Presenten molta humitat per les pluges irregulars i grans extensions de vegetació.

%

Zona tropical: precipitacions/any

%

Zona equatorial: precipitacions/any

Tipus

Desert càlid

Regions amb pluviositat extremadament baixa i altes temperatures.

La vegetació i la fauna són molt  escasses i presenten adaptacions a la sequera extrema.

Sabana

Presenta una estació humida, però amb precipitacions escasses.

A la flora, predominen les extensions de gramínies, amb arbres dispersos com les acàcies.

Hi ha una gran diversitat d’animals herbívors.

Selva tropical i equatorial

Comprenen les regions pròximes a l’equador, amb pluges abundants durant tot l’any, i les àrees tropicals amb estacions humides.

Es desenvolupen grans extensions de vegetació.

ECOSISTEMES DE LA ZONA TEMPERADA

Aquests ecosistemes se situen en la zona compresa entre els 60º o 65º i  30º o 35º de latitud

Característiques

Aquest ecosistema es caracteritza per no tenir condicions climàtiques extremes.

Tipus

Bosc caducifoli

Correspon a l’ecosistema de les latituds elevades de la zona temperada i les zones muntanyoses amb precipitacions abundants.

La vegetació característica són arbres, com roures, fajos, arços i castanyers.

Bosc mediterrani

Aquest ecosistema es troba a les latituds baixes de la zona temperada. Es caracteritza per estius calorosos i secs. 

Predominen les alzines i els pins i arbustos com el llentiscle i les plantes aromàtiques.

Estepa

Són zones amb precipitacions escasses en les quals s’originen extenses praderies de plantes herbàcies i arbustos.

Entre la fauna destaquen antílops, cavalls salvatges, bisons, llops, coiots i aus com l’avitarda.

ECOSISTEMES DE LA ZONA POLAR

Aquesta zona abasta des dels 60º o 65º de latitud fins als pols, en ambdós hemisferis.

Característiques

El clima polar es caracteritza per tindre temperaturas molt baixes, normalment per davall de 0 °C, i poques precipitacions. No hi ha humitat en l’ambient i el vent sol ser molt intens.

Tipus

Desert polar

Les precipitacions són escasses. la temperatura mitjana anual no supera els 0ºC. El sòl roman cobert de gel i neu.

No hi ha productors a terra ferma, per la qual cosa no hi ha a penes animals herbívors. Predominen els carnívors com: l’ós polar i les foques. 

Tundra

El sòl roman gelat i en estiu es formen zones embassades i grans extensions de plantes herbàcies.

Alguns herbívors característics són els rens i els ants, que constitueixen les preses de carnívors com llops, coiots i linxs.

Taigà

Representen grans boscos de pins i avets que s’originen a la part baixa de les zones polars, on les precipitacions són abundants.

La seua biocenosi varia al llarg de l’any. Molts mamífers i aus passen allí l’estiu i emigren a l’hivern.